VGU Book Booth 0.0

“VGU Book Booth 0.0” là một dự án sáng tạo mang tính chất cộng đồng, nhân văn và bền vững cao, khi nó không chỉ hướng đến tập thể sinh viên cán bộ công nhân viên của trường, mà còn hướng đến toàn thể những người yêu đọc sách trong khu vực lân cận; kiến tạo một môi trường giao lưu, có thể thoải mái chia sẻ sách của mình cũng như tự do nhận được sách của người khác mà không tốn một khoản chi phí nào. 

Cũng như chính cái tên của dự án “Book Booth” là những buồng sách có kích thước nhỏ gọn, có thể dễ dàng đặt tại các địa điểm khác nhau trong khuôn viên trường, và “0.0” như một hình ảnh ẩn dụ cho việc khi đến với buồng sách này, bạn sẽ bị hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại của mình để tập trung vào việc đọc sách.

Dự án Book Booth 0.0 là một dự án vì cộng đồng, vì môi trường khi nó có thể hạn chế rác thải, giấy ra môi trường, gia tăng sự kết nối giữa người với người thông qua sách. Nó có tiềm năng kết hợp với các tổ chức vì môi trường như CHANGE, AFEO, Green Seed. 

Kartoffel

Ý tưởng hướng đến 3R: Reduce, Reuse và Recycle trong quản lý rác thải